Γυναίκες στην επιστήμη

Γιορτάζοντας την ημέρα της γυναίκας μιλάμε για την συμβολή της στην επιστήμη αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμη … #Γυναίκες #στην #επιστήμη